Magnetická fólie

Pro rozměry velikosti od 2 × 2 cm do 61 × 42 cm je potisk přímo na fólii, větší rozměry realizujeme formou vrstvení, a to až do rozměru 125 × 61 cm.

K dispozici je magnet o tloušťce 0,75 mm, 0,9 mm a 1,5 mm. Použití magnetické fólie je možné jak v exteriéru tak interiéru.

Magnet je možné formátovat do libovolných tvarů, z praktického hlediska ovšem doporučujeme zaoblené hrany. Pro umístění na automobil doporučujeme zaoblené vnější hrany také z důvodů lepší přilnavé síly a proudění vzduchu.

 

Nejčastější využití:

 • Dočasné značení automobilů rychlé a snadné označení automobilu logem společnosti, názvem akce nebo identifikací opravňující vjezd ...
 • Skladové značení operativní označení regálů a položek s možností rychlé a snadné obměny i přesunu.
 • Aktualizační značení u nabídkových tabulí s cyklickou obměnou sortimentu.
 • Reklamní a upomínkové magnetky u kterých je vyžadováno použití v exteriéru. Pro běžného reklamní a upomínkové magnety je vhodnější naše foto-magnetka poskytující jemnější kresbu.

 

Návod k použití:

 • Manipulaci provádějte vždy uchycením v ploše (ne za rohy). K ploše přikládejte kolmo, umístěný magnet neposouvejte tažením, hrozí poškození magnetu a poškrábání povrchu pod magnetem.
 • Magnety se nesmí umisťovat na plochy barvené či lakované před méně než 3 měsíci.
 • Magnet přikládat pouze na čistou a suchou plochu, před uchycením očistěte také zadní stranu magnetické fólie.
 • Použití magnetu je možné pouze v rozsahu teplot 15 - 55 °C (krátkodobě 65 °C) Při vyšších teplotách hrozí poškození podkladu, při nižších odpadnutí folie.
 • Při delším používání na stejné pozici může dojít ke změně odstínu barvy podkladu pod magnetem (podklad je chráněn před vnějšími vlivy). Na některé (zejména metalické) laky není upevňování magnetických folií vůbec doporučováno.

 

Pro magnetické značení na automobil navíc:

 • Neumisťovat magnet do 2 dnů po jakémkoliv ošetření laku.
 • Magnet musí být v kontaktu s magnetickým podkladem v celé ploše - při umístění na předěly, ostré hrany, přílišné zahnutí, poškozený lak, kytovaná místa, přílišně silný lak nebo nemagnetizující části hrozí odfouknutí značení při jízdě.
 • Neumisťovat na místa zvýšeného tlaku proudění vzduchu při jízdě - například přední část kapoty.
 • Pro zabránění slepení folie s lakem sundávejte folii alespoň jednou za tři dny a folii i plochu pod folií očistěte šetrným čistícím prostředkem. Z vozidla doporučujeme sundávat magnetickou folii každý den.
 • Před mytím vozu sundejte magnetickou folii.

Při umístění je nutno brát ohled na předpokládanou rychlost jízdy. Tedy alegorický vůz v průvodu může mít při rychlosti chůze magnet i na kapotě. Pro běžnou jízdu ve městě je vhodné umístění z bočních stran a pro rychlejší jízdu mimo město je možné použití magnetu pouze v závětrných částech vozu. Umístění na dveře, zejména při vyšších rychlostech mimo město, je doporučováno pouze za vertikální lištu dveřní ochrany, která vytváří závětří.

 

 

Údržba a maximální životnost:

 • Chraňte před mechanickým a chemickým poškozením.
 • Čistit měkkým ubrouskem navlhčeným saponátovou vodou, nebo lihem.
 • Neuchycené magnetické folie skladujte v ploché a horizontální poloze na suchém a čistém místě v rozsahu teplot 15 - 35 °C