• sh_magnet_na_auto_ceska_cesta
  • sh_magnet_na_auto_pragmoon
  • sh_magnet_na_auto_stavba
  • sh_magnet_na_auto_zacatecnik
  • sh_magnet_na_lednici_bazen
  • sh_magnet_na_lednici_doktor
  • sh_magnet_na_lednici_krtecek
  • sh_magnet_na_lednici_sazava
  • sh_magnet_na_lednici_totem
  • sh_magnet_obec_jedomelice

Možnosti objednání magnetu s vlastním potiskem na přání:

 

Pro možnost vytvoření objednávky potřebujeme znát:

Jméno a Příjmení:   
v případě vystavení dokladu na firmu:  IČ (fakturační adresa bude doplněna automaticky)
kontaktní e-mail:  Pro možnost zaslání náhledu, či upřesnění.
kontaktní telefonní číslo:  Pro operativní upřesnění v případě nutnosti.
požadovaný počet kusů:  Pro výpočet ceny zpracování.
požadovanou velikost  Pro výpočet ceny zpracování. (při dodržení formátů ze standardní nabídky je dosaženo nejlepší ceny)
tvar magnetu:  Pokud je požadován jiný než pravoúhlý. Možnost zaoblení rohů i vlastních tvarů.
forma dodání podkladů pro výrobu:  zpracování našim grafikem / dodáno tiskové PDF pro výrobu (bez zásahu našeho grafika)
požadovaná forma předání:  Doručení na adresu / osobní vyzvednutí na pobočce
v případě doručení na adresu:  Úplnou adresu včetně kontaktní osoby a tel. spojení na kontaktní osobu pro možnost kontaktování přepravcem

 

 

 

Forma dodání dat pro potisk:

 

1. zpracování našim grafikem

Pro vytvoření grafického návrhu stačí zaslat fotografii, nebo logo ideálně ve vektorové formě, text, případně popsat představu o rozmístění. Jako návrh rozmístění je možné přidat základní náčrt rukou.

Před samotným zahájením výroby je nutné odsouhlasení dodaného grafického náhledu.

Cena grafických prací od 350 Kč (bez DPH, viz ceník). V této ceně jsou zahrnuty dva náhledy. První základní náhled a druhý s případnou neobsahovou úpravou. Tedy možná je změna uspořádání, velikosti, barev. Změna textu a grafických prvků jsou brány jako obsahové úpravy a nejsou zahrnuty v druhém náhledu zdarma. Případné další náhledy jsou zpoplatněny dle času grafických prací. Čím přesnější a jasnější forma zadání, tím kratší čas grafických prací a nižší cena zpracování grafických podkladů.

Tato forma zpracování umožňuje také personifikaci značení, například klubový znak + změna jména.

 

2. vlastní zpracování - dodání tiskového PDF

Jako podklad pro výrobu bez zásahu grafika (bez grafických prací) je přijímáno tiskové PDF dle náležitostí popsaných na www.qp.cz/tiskove-pdf.